За създателя

СЪЗДАТЕЛЯТ НА ПРОДУКТИТЕ СИРИУС-Д
ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ

1935 г.

Професор Димитров е роден през 1935 г. в с. Сенник, Габровски окръг, България

1959 г.

След завършване на средно образование заминава за СССР, където, през 1959 г., завършва с отличие висше образование със специалност „Технология на химичните влакна“ в Ленинградския текстилен институт.

При завръщането си в България през 1959 г. започва работа във Висшия химико-технологичен институт в София, България.

1965 г.

През 1965 г. отново заминава за СССР и през 1969 г. защитава кандидатска дисертация в Московския текстилен институт и работи като научен сътрудник в катедра „Технология на химическите влакна“ на същия институт.

1970 г.

През 1970 г. се завръща в България и започва работа като научен сътрудник в Института по целулоза и продължава като асистент, доцент и професор във Висшия химико-технологичен институт в София. В същият институт защитава дисертация и получава научно звание „Доктор на техническите науки“.

1980 г.

През 1980 г. е удостоен с най-високото държавно отличие на НР България -Димитровска награда за постиженията си в разработката на био-медицински материали със специално предназначение, които и до днешен ден нямат аналог.

1985 г.

От 1985 г. професор Димитров е заместник-директор на Института за специални влакна и биологически активни материали, който, в сътрудничество с Министерството на отбраната и Висшата военно-медицинска академия създават редица разработки, патентовани и прилагани в медицината с днешна дата в цял свят.

1995 г.

През 1995 г. професор Димитров създава своя компания, която, използвайки огромния научен и практически опит на създателя си, разработва продукти в областта на медицината. Един от тях е хранителната добавка Сириус-Д. След продължителен период на експериментално приложение, продуктът е пуснат на пазара като получава изключително положителни отзиви от потребителите.

2011 г. – 2015 г.

От 2011 до 2015 г. ръководеният от професор Димитров екип работи по усъвършенстването на продукта Сириус-Д, в резултат на което:

2016 г.

От 2016 г. на пазара е новата гама на хранителните добавки с марката Сириус-Д.

Днес

Професор Димитров е удостоен с много български и международни награди и отличия. Има над 250 авторски свидетелства, автор е на над 240 научни публикации и притежава 15 патента.

Купи продуктите на SIRIUS-D онлайн сега!

Разгледай продуктите в онлайн магазина ни.

Запознай се с актуалните ни дистрибутори!

Виж кои са оторизираните ни представители.